Łódź

Agenda:

08:00
Rejestracja, otwarcie konferencji

08:30-13:00
Reumatologia - profilaktyka i leczenie chorób kości i stawów
(6 punktów twardych)

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Wisłowska,
Kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Reumatologii Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie

13:00-15:00
Jak budować relacje farmaceuta-pacjent?
Komunikacja z pacjentem z bólem w aptece
(4 punkty miękkie)
dr n. farm. Ewa Brzezińska
- trener, coach, wykładowca, specjalizuje się w dziedzinie „Zachowania ludzi w organizacji” (Organizational Behavior, OB)
mgr Bożena Kowalczyk
- socjolog, wykładowca, trener, specjalizuje się w szeroko rozumianej tematyce zarządzania relacjami pracowniczymi

15:00 Test i zakończenie konferencji

Formularz rejestracyjny:

Imię
Nazwisko
Telefon
Adres e-mail
Ulica, nr domu i lokalu
Kod pocztowy
Miasto
Typ adresu
Stanowisko w aptece
wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z regulaminem farmacja.net
wyrażam zgodę na przesyłanie na powyżej podane adresy korespondencyjne materiałów informacyjnych dotyczących konferencji organizowanych przez farmacja.net, materiałów pokonferencyjnych i innych materiałów farmacja.net oraz materiałów klientów firmy farmacja.net sp. z o.o.
Wyrażenie tej zgody jest warunkiem bezpłatnego uczestnictwa w konferencji.

Wróć do strony głównej
Rejestracja