17.03.2018
Andersia Hotel Poznań Centrum
Plac Andersa 3,
61-894 Poznań
 08:00 Rejestracja, otwarcie konferencji
_____
08:30 - 14:30 Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy* Część pierwsza:
dr n. farm Aleksandra Góra,
farmakolog, farmaceuta praktyk,
pracownik Śląskiego Uniwersytetu Medycznego
w Katowicach

Część druga:
Prof. dr hab. n. med. Ewa Sewerynek, endokrynolog, Kierownik Zakładu Zaburzeń
Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego,
Katedry Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi

7 punktów twardych
_____
14:30 - 16:00 Wykorzystanie suplementacji witaminy D w różnych schorzeniach 2 punkty miękkie
_____
16:00 Test i zakończenie konferencji

W trakcie konferencji zapewniamy poczęstunek.

*kurs realizowany w ramach kształcenia ustawicznego farmaceutów,
temat: 8. Nutraceutyki, suplementy diety i witaminy
Punkty edukacyjne przyznawane są przez Uniwersytet Medyczny w Lublinie.